A PROMENADE KIADÓI CSOPORT,
A WWW.CEU-JGH.ORG PORTÁLRENDSZER ÜZEMELTETŐJÉNEK
ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A www.ceu-jgh.org portálrendszert a Magyar Gasztroenterológiai Társaság megbízásából a Promenade Kiadói Csoport üzemelteti. A Kiadói Csoport tagjai többek között:

  • Promenade Publishing House Kft.
  • New Promenade Kft.
  • Rosegger Kft.
  • Masterholding Kft.
  • Locksley Hall Media Kft.
  • The Promenade Kft.

1. Az adatkezelő neve:
Magyar Gasztroenterológiai Társaság
(a továbbiakban: Szolgáltató)

2. Az adatkezelő címe:
1092 Budapest, Kinizsi utca 22.

3. Elérhetőség:

a) E-mail elérhetőségek:info@promenade.hu

4. Az adatkezelés megnevezése:

Adatkezelés a felhasználók önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján, a www.ceu-jgh.orgweboldalon regisztrált felhasználók esetében.

5. Az adatkezelés jogalapja:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§-a, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 (GDPR) rendelete alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.

6. A kezelt adatok köre:

a) A felhasználó által a regisztráció során kötelezően megadott adatok: e-mail cím, név, felhasználónév, jelszó, ország, szakterület*.

*A www.ceu-jgh.orgweboldalon kizárólag egészségügyi szakvizsgával rendelkezők regisztrálhatnak, mivel az oldalon 2006. évi XCVIII. (Gyftv.) törvényben, illetve a 3/2009. (II. 25.) EüM rendeletben szabályozott, kizárólag a gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök rendelésére jogosult egészségügyi szakképesítéssel rendelkezőknek szóló kommunikáció folyik.

b) A honlap használata során rögzítésre kerül a felhasználó számítógépének IP-címea látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben — a felhasználó számítógépének beállításától függően — a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza. A Szolgáltató a naplófájlban található adatokat nem kapcsolja össze egyéb személyes adatokkal.

7. Az adatkezelés célja:

a) A felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja a felhasználó jogosultságának azonosítása (a portálon megtalálható cikkeket és videóanyagokat kommentálhatja, hírleveleket igényelhet) annak érdekében, hogy Szolgáltatótól folyamatosan aktuális orvosszakmai információkat kaphasson. Az adatokat a Szolgáltató felhasználhatja statisztikai célokra, továbbá arra, hogy a honlap látogatása során a letöltött oldalakon, és a Szolgáltató által kiküldött hírlevelekben a felhasználó érdeklődési körébe tartozó reklámok/tartalmak jelenjenek meg. Az adatok ilyen célú felhasználását a felhasználó –leiratkozással az adott hírlevél láblécében található linkre kattintva – megtilthatja. A szolgáltató adatkezelési célja jelen esetben, hogy a felhasználók folyamatosan orvosszakmai információkhoz juthassanak hozzá az olo.hu portálrendszerben elérhető csatornákon keresztül (weboldalak és szakmai online hírlevelek).

b) A honlap használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében az adatok tárolása kizárólag technikai es statisztikai célokat szolgál. Az anonim látogató azonosító, mint jelsorozat (cookie, süti) önmagában semmilyen módon nem képes az ügyfelet, azaz a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas. A felhasználónak módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedi azonosító jel elhelyezését a felhasználó gépére. Ebben az esetben a felhasználó a szolgáltatás jelentős részét ugyanúgy igénybe veheti, de bizonyos esetekben (például a testreszabott megoldások esetében) a szolgáltatás egyes funkcióit a felhasználó nem tudja a legteljesebb mértékben használni.

c) A portálon meghirdetésre kerülő nyereményjátékokban való részvételhez szükséges adatok köre megegyezik a regisztráció során megadott adatokkal. A Szolgáltató a nyereményjátékra jelentkezőket az adatbázisában megkülönböztetéssel kezeli. A személyes adatok szükségesek a nyertesek egyértelmű azonosításához. A nyereményjátékra jelentkezett felhasználók részére a későbbiekben a honlapon hirdetett nyereményjátékokról hírlevelet küldhet a Szolgáltató. Jelen hírlevelekre a felhasználó/nyereményjátékban részt vevő a játékra való jelentkezéssel iratkozik fel és a hírlevelekben található leiratkozási linkkel iratkozhat le. A hírlevelekre történő feliratkozás kihagyása esetén felhasználó természetesen továbbra is részt vehet az adott játékban, azonban a feliratkozás megtagadásával együtt elfogadja, hogy a játék során, az azzal összefüggő információkat nem, nem időben, vagy nem teljes részletességgel kapja meg.

Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja azonban jogosult azokat az Adatkezelő által kezelt más adatbázisokkal összekapcsolni (kifejezetten de nem kizárólag postai címlistákkal, mely címlisták a Promenade Kiadói Csoport orvosszakmai folyóiratainak címzettjeit tartalmazza). Személyes adatokat harmadik személyeknek nem ad át, mely alól kivételt képeznek az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbítások.

8. Az adatkezelés időtartama:

A felhasználó által a regisztráció során kötelezően, vagy önkéntesen megadott adatokat a Szolgáltató addig jogosult kezelni, amíg a Szolgáltató által biztosított leiratkozási lehetőséggel a felhasználó nem él, nem kéri adatai törlését (a www.ceu-jgh.orgoldalon törölni kívánja felhasználói profilját), vagy nem él a felejtés jogával, melyet a vonatkozó EU 2016/679 rendelet szabályoz. A felhasználó önkéntes döntése alapján, törlési igényének beérkezésétől számított 15 munkanapon belül a Szolgáltató törli az adatokat. Amennyiben a felhasználó jogellenesen, megtévesztően használ személyes adatot, vagy bűncselekményt valósít meg, akkor a felhasználási feltételekben biztosított módon a Szolgáltató a regisztráció törlésével egyidejűleg valamennyi személyes adatát a tudomásszerzéssel egyidejűleg azonnal jogosult törölni.
A szolgáltatás használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatokat a rendszer tárolja. Az utolsó látogatás időpontját a rendszer a felhasználó következő látogatása időpontjában automatikusan felülírja.

9. A személyes adatok törlése:

A felhasználó saját személyes vagy különleges adatainak törlési igényét e-mailben az info@promenade.hucímre kell eljuttatni. A Szolgáltató a törlési igény beérkezésétől számított 10munkanapon belül törli az adatokat. Törlés esetén a megjelenített adatok nem állíthatóak helyre. Szolgáltató a törlésre és egyéb adatmódosításra vonatkozó igényeket csak abban esetben fogadja el ha az írásban, a felhasználó regisztrációkor megadott e-mail címéről vagy személyesen, okmányai bemutatása mellett történik meg.

10. Személyre szabott reklámok/tartalmak:

A felhasználó érdeklődési körének megfelelően, amennyiben a felhasználó igényelte a hírlevél küldési szolgáltatást a Szolgáltató a hírlevelekben személyre szabott reklámokat/tartalmakat jeleníthet meg.
A felhasználók érdeklődési körének megfelelően a Szolgáltató személyre szabott reklámokat jeleníthet meg a honlap látogatása során letöltött oldalakon, amelyek egyben számára hasznosabb, érdekesebb információkkal szolgálnak. Az adatok ilyen célú felhasználását a felhasználó – leiratkozással – megtilthatjaa regisztrációkor megadott e-mail címéről, az info@promenade.hu címre megküldött levelével.

11. Adatfeldolgozók megnevezése:

a) Promenade Publishing House Kft.
b) New Promenade Kft.
c) Rosegger Kft.
d) Masterholding Kft.
e) Locksley Hall Media Kft.
f) The Promenade Kft.

12. Adatfeldolgozók címe:

a) 1125 Budapest, Tusnádi utca 19. b) 1125 Budapest, Tusnádi utca 19. c) 1125 Budapest, Tusnádi utca 19. d) 1125 Budapest, Felhő utca 16/a e) 1125 Budapest, Tusnádi utca 19. f) 1125 Budapest, Tusnádi utca 19.

13. Adatfeldolgozás megnevezése:

Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése. Az info@promenade.hucímre érkező törlési, módosítási, adatigénylési, inaktiválási igények végrehajtása, hírlevelek összeállítása és kiküldése, felhasználók azonosítása az oldalra történő belépés alkalmával.

14. Adatbiztonsági intézkedések:

A személyes adatokat Magyarország területén, a Promenade Kiadói Csoport vállalkozásai tulajdonában lévő szervereken tároljuk. A honlapon történő regisztráció során a felhasználó által megadott valamennyi adatot (személyes és különleges adat) a Szolgáltató biztonságos, elzárt szerveren tárolja. A felhasználó által megadott jelszavak technikailag kódoltak, azokat sem az adatkezelő, sem az adatfeldolgozó, sem harmadik fél nem ismerheti meg a szerverekenvagy a Promenade Kiadói Csoport adatkezelést végző kollégáin keresztül. Mindazonáltal a Felhasználó által kiadott jelszó/jelszavak jogosulatlan felhasználásából eredő károkért a Promenade Kiadói Csoport nem vállal felelősséget. A megadott adatokat az adatkezelés, -feldolgozás során kizárólag egyedi, korlátozott („admin”) hozzáféréssel rendelkező, a Szolgáltató, adatfeldolgozók alkalmazásában álló fejlesztők, online szerkesztők ismerhetik meg, mely tevékenységet a Szolgáltató Belső Adatkezelési Szabályzata szabályoz. Az „admin” titkosított (https) csatornán keresztül érhető el. A Szolgáltató ellenőrzi, hogy mely alkalmazott mikor lépett be az adatbázisba, az érintett alkalmazottak munkájukat szigorú titoktartási kötelezettség terhe mellett végzik.

15. Adattovábbítás

A Szolgáltató tájékoztatja a felhasználót és a hozzájárulását kéri, amennyiben az adatait harmadik személy részére továbbítja. Az adattovábbításról a Szolgáltató nyilvántartást vezet.

16. Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége:

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Felhasználó, a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával, valamint az erre irányuló űrlap IGEN mezőjének bejelölésével elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot. Amennyiben a felhasználó a módosított adatkezelési nyilatkozatot nem fogadja el, úgy a Szolgáltató nem válik továbbá jogosulttá adatainak kezelésére, mely adott esetben a felhasználó, azceu-jgh.orgweboldalról történő kizárásával és kezelt adatainak törlésével is járhat.

17. A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban:

Személyes adatai kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az info@promenade.hucímre kell eljuttatni, amire 10 munkanapon belül választ kap az érintett. A felhasználók adataikat érintő alábbi jogaikkal élhetnek:

a) adatkezelő és adatfeldolgozók kilétének megadása b) adatkezelés céljának megkérése c) kezelt adatok lekérdezése d) adattárolás időtartamának és határidejének lekérdezése e) adatkezelés visszavonása f) panasz benyújtása a felügyeleti szervhez (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) g) adatkezelés korlátozása h) kezelt adatok törlése, módosítása, helyesbítése, korlátozása

Felhasználó minden folyóévben egy alkalommal díjmentesen kérhet hozzáférést és betekintést a Szolgáltató által kezelt adatokhoz. Minden további adatigénylés, betekintési igénylés díjköteles, mely díjat Szolgáltató 3.500 Ft + áfa összegben határozza meg, mely díjat számla ellenében Felhasználó a Szolgáltatónak köteles megfizetni.

18. Adatkezelési nyilvántartási azonosító:

NAIH-73480

19. Jogérvényesítési lehetőségek:

A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti a Nemzeti Adatvédelmi es Információszabadság Hatóság segítségét is az ugyfelszolgalat@naih.hu weboldalon. További kérdéssel, illetve észrevételeivel keresse munkatársunkat az info@promenade.hue-mail címen.

20. Felhasználói hozzájárulás

A felhasználó a jelen adatkezelési szabályzat elolvasása után az alábbi hozzájárulást magára nézve elfogadottnak tekinti amennyiben a regisztrált e-mail címére érkezett, a Szolgáltató által megadott URL-re, kattint és ott vagy a regisztrációs űrlapon található vonatkozó kérdésnél az IGEN választ jelöli meg. A hozzájárulás tartalma:

„A www.ceu-jgh.org weboldalra történő regisztrációm során megadott adataimat a Szolgáltató az Adatkezelési nyilatkozatában leírtaknak megfelelően kezelheti, feldolgozhatja.”

Kelt: 2018. április 18.

A Magyar Gasztroenterológiai Társaság megbízásából,
Promenade Kiadói Csoport